e-ΚΠγ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Συχνές ερωτήσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Oρισμένα συνήθη πρακτικά ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις Αξιολόγησης.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελεί ένα θεσμοθετημένο εξεταστικό σύστημα για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας, που παρέχεται από την πολιτεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία του έχει ανατεθεί σε τμήματα φιλολογίας των δύο μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το e-ΚΠΓ αποτελεί την ψηφιακή εκδοχή του συμβατικού συστήματος εξέτασης που μέχρι σήμερα παρέχει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Δηλαδή ενώ οι συμβατικές εξετάσεις γίνονται με έντυπα και στυλό (pen and paper) όπως στα περισσότερα εξεταστικά συστήματα, στην ψηφιακή εκδοχή οι εξετάσεις γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Υπάρχουν δύο κύριες διαφορές και αρκετές επιμέρους.

  1. Κατά την εξέταση με συμβατικά μέσα, ο εξεταζόμενος μπορεί να αξιολογηθεί αποκλειστικά στο επίπεδο γλωσσομάθειας που επέλεξε. Στην ψηφιακή εκδοχή το εξεταστικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο εξεταζόμενο να ξεκινήσει από το επίπεδο που θεωρεί ότι αναλογεί στις ικανότητες του και ακολούθως κατά την εξεταστική διαδικασία τον κατατάσσει στο επίπεδο εκείνο που αντιστοιχεί στις επιδόσεις του.
  2. Το σύνολο της εξεταστικής διαδικασίες σε όλες τις ενότητες εξέτασης πραγματοποιείται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή ακόμη και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου μπορεί να γίνει ψηφιακά. Π.χ. κατά την εξέταση ικανοτήτων για την παραγωγή γραπτού λόγου, ο εξεταζόμενος καλείται να γράψει κείμενα στον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες του εξεταστικού συστήματος. Αντίστοιχα για την λεγόμενη προφορική εξέταση, ο εξεταζόμενος θα μπορεί να ακούει ερωτήματα και στη συνέχεια να απαντά αξιοποιώντας ακουστικά και μικρόφωνο.

Πέραν των διαφορών που προέρχονται κυρίως από τα μέσα που αξιοποιούνται, υπάρχει μια βασική ομοιότητα. Και η συμβατική και η ψηφιακή είναι εκδοχές ενός συστήματος πιστοποίησης επάρκειας της γλωσσομάθειας που βασίζονται στις ίδιες αρχές.

Οι εξετάσεις αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας αποτελούν μια παράλληλη δραστηριότητα που μπορεί με ευκολότερο τρόπο να πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής εκδοχής των εξετάσεων γλωσσομάθειας. Δηλαδή αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε επίσημες εξετάσεις γλωσσομάθειας έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις δυνατότητες και τις ικανότητες του εκ των προτέρων. Συμμετέχοντας σε τέτοιου τύπου εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το επίπεδο γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι έχει και ακολούθως κατατάσσεται με βάση την επίδοση του. Ομοίως μπορούν να συμμετέχουν και πιστοποιημένοι γλωσσομαθείς.
Οι εξετάσεις αξιολόγησης που θα διεξαχθούν αυτή την περίοδο περιλαμβάνουν αποκλειστικά τις ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

Το εξεταστικό σύστημα υποστηρίζει εξετάσεις για έξι φυσικές γλώσσες:
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική και Τουρκική.

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) είναι έξι: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επίπεδα και τους δείκτες γλωσσομάθειας μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει εδώ

Κάθε μαθητής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αξιολόγησης του επιπέδου γλωσσομάθειας. Η συμμετοχή προϋποθέτει:

α) την απόκτηση κωδικών πρόσβασης (εδώ), και
β) την υποβολή αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος (εδώ)

Οι εξετάσεις θα γίνουν σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και αρχικά σε περιορισμένη γεωγραφική κλίμακα.

Η μεταφορά από και προς τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να γίνει με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα κάθε μαθητή. Διευκρινίζεται ότι η μεταφορά αυτή ΔΕΝ θα γίνει με ευθύνη του σχολείου ή του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ή του εξεταστικού κέντρου ή του Υπουργείου Παιδείας.

Θα γίνει δημόσια ανακοίνωση στον παρόντα κόμβο για το ακριβές χρονικό διάστημα που οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω προσωπικών λογαριασμών που αποκτούν οι μαθητές (εδώ).

Η ενημέρωση για τη συμμετοχή τους και τα αναγκαία στοιχεία πραγματοποιείται μέσα από το προσωπικό λογαριασμό τους μετά από δημόσια ανακοίνωση στον παρόντα κόμβο.
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, αφού πρώτα ο ενδιαφερόμενος μαθητής αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων το οποίο λειτουργεί εδώ. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν εδώ

Κάθε μαθητής που έχει αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων, έχει δικαίωμα να επιλέξει σε ποια τοποθεσία επιθυμεί να μεταβεί για να εξεταστεί. Κατά το χρονικό διάστημα που οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν την τοποθεσία και την ημέρα που επιθυμούν να εξεταστούν. Δίνεται δυνατότητα να δηλωθούν μέχρι τρεις διαφορετικές ημέρες το πολύ (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στην τοποθεσία που επιλέχθηκε).

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος αιτήσεων πραγματοποιείται τοποθέτηση των μαθητών με βάση τις επιλογές τους στα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ και αμέσως μετά οι μαθητές μπορούν να μάθουν σε ποιο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ θα πρέπει να μεταβούν και σε ποια από τις διαθέσιμες ημερομηνίες.

Κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Το έντυπο συμμετοχής που θα μπορεί να τυπώσει από το πληροφοριακό σύστημα.

Κάθε μαθητής που συμμετέχει στις εξετάσεις αξιολόγησης, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημερώνεται αυτόματα για το αποτέλεσμα της επίδοσης του.

Οι εξετάσεις μαθητών για την αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας, είναι οργανωμένη εξεταστική διαδικασία η οποία έχει πιλοτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί εξέταση επάρκειας.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για τη συμμετοχή τους καθώς και το αποτέλεσμα που προέκυψε από την διαδικασία αξιολόγησης τους.