e-ΚΠγ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Επίπεδο Β1


Επίπεδο Β1

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου, οι υποψήφιοι του επιπέδου «μέτρια γνώση» (Β1) πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα και τα βασικά σημεία γραπτού κειμένου σχετικού με διάφορα κοινωνικά θέματα, ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κτλ. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν την προέλευση και τον αποδέκτη ενός απλού κειμένου (διαφημιστικό έντυπο, γράμμα, φυλλάδιο με οδηγίες, ταξιδιωτικό φυλλάδιο κτλ.).
 2. Κατανοούν, αρκετά καλά, κείμενα με απλή δομή που αναφέρονται σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
 3. Κατανοούν το γενικό νόημα ενός κειμένου, την κεντρική του ιδέα και το θέμα το οποίο πραγματεύεται.
 4. Αναγνωρίζουν τα σημαντικά σημεία σε απλά κείμενα σχετικά με οικεία θέματα.
 5. Κατανοούν τα γενικά συμπεράσματα απλών άρθρων στα οποία αναπτύσσονται διάφορα επιχειρήματα.
 6. Εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με οικεία θέματα και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες.
 7. Βρίσκουν τις πληροφορίες που χρειάζονται από τα συμφραζόμενα.
 8. Κατανοούν, αρκετά καλά, κείμενα που περιγράφουν γεγονότα, απλά συναισθήματα και επιθυμίες.
 9. Κατανοούν οδηγίες χρήσης διάφορων συσκευών κοινής χρήσης.
 10. Εντοπίζουν και κατανοούν απλές στατιστικές πληροφορίες και απλά γραφήματα που περιέχονται σε κείμενα με οικεία θέματα.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου & Γραπτή Διαμεσολάβηση

Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου, οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις τους γι’ αυτά, ή γύρω από προσωπικά θέματα, αναφερόμενοι σε εμπειρίες, σχέδια, προθέσεις τους, κτλ. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να μπορούν να:

 1. Γράφουν σχετικώς σύντομα κείμενα (όπως προσωπική επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα ή σημείωμα) και να δώσουν ή να ζητήσουν πληροφορίες για καθημερινά γεγονότα.
 2. Περιγράφουν με λεπτομέρειες, σε προσωπικές επιστολές, διάφορα γεγονότα, εμπειρίες, εντυπώσεις και συναισθήματα.
 3. Περιγράφουν με σαφήνεια ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση.
 4. Αποδίδουν με σχετική σαφήνεια τα κύρια σημεία ενός οικείου θέματος.
 5. Περιγράφουν το περιεχόμενο και την πλοκή ενός βιβλίου ή μιας ταινίας.
 6. Περιγράφουν σχέδια, φιλοδοξίες, στόχους.
 7. Γράφουν τη γνώμη τους για οικεία θέματα, με αιτιολόγηση.
 8. Γράφουν μια σχετικά απλή αναφορά, τονίζοντας τα κύρια σημεία μιας περίπτωσης.
 9. Δίνουν πληροφορίες για τον εαυτό τους σε μορφή βιογραφικού σημειώματος.
 10. Συνθέτουν ένα σύντομο κείμενο που να συμπτύσσει ή να απλοποιεί πληροφορίες από κείμενα γραμμένα στη μητρική τους ή στην ξένη γλώσσα.
 11. Μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα γενικές πληροφορίες από ένα ή περισσότερα σύντομα γραπτά κείμενα που είναι διατυπωμένα στη μητρική τους γλώσσα και που αφορούν στον καιρό, στις συγκοινωνίες, μενού εστιατορίων, ώρες λειτουργίας τραπεζών και καταστημάτων, δημόσιες ανακοινώσεις, κτλ.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης προφορικού λόγου, οι υποψήφιοι του επιπέδου αυτού πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα ενός σύντομου προφορικού κειμένου σχετικού με διάφορα θέματα, σε οικογενειακό, κοινωνικό, εργασιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται να είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν τα κύρια σημεία μιας συζήτησης μεταξύ ομιλητών που έχουν άριστο επίπεδο γνώσης ή είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας - στόχου, εφόσον ο λόγος τους είναι καθαρός και χωρίς ιδιαιτερότητες.
 2. Εντοπίζουν και κατανοούν κάποιες πληροφορίες από ζωντανό ή ηχογραφημένο προφορικό λόγο, όταν αυτός είναι απλός και αναφέρεται σε θέματα οικεία, σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες, με την επαγγελματική ζωή, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, κτλ.
 3. Κατανοούν το γενικό νόημα αλλά και κάποιες ουσιαστικές πληροφορίες από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα που αναφέρονται σε θέματα της επικαιρότητας, εφόσον ο λόγος είναι απλός και καθαρός.
 4. Κατανοούν το γενικό νόημα και κάποιες λεπτομέρειες μιας διάλεξης που αναφέρεται σε οικείο θέμα.
 5. Κατανοούν επιχειρήματα.
 6. Κατανοούν απλές τεχνικές πληροφορίες, όπως οδηγίες λειτουργίας εξοπλισμού καθημερινής οικειακής χρήσης.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου & Προφορική Διαμεσολάβηση

Στη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της, όπως κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή διακοπών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα - στόχος ή στη χώρα της, στη διάρκεια συναντήσεων με ξένους επισκέπτες, κτλ.
Πρέπει επίσης να μπορούν να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό προφορικό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις τους γι’ αυτά, ή γύρω από προσωπικά θέματα, αναφερόμενοι σε εμπειρίες, σχέδια, προθέσεις τους, κτλ. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν με λεπτομέρειες διάφορα γεγονότα – προσωπικά ή όχι – , εμπειρίες, εντυπώσεις και συναισθήματά τους.
 2. Συνοψίζουν τα κύρια σημεία ενός οικείου θέματος.
 3. Αναπτύσσουν ένα οικείο θέμα.
 4. Εκθέτουν απλά επιχειρήματα και αντιθέσεις για κάποιο οικείο θέμα.
 5. Παίρνουν μέρος σε μια συζήτηση μεταξύ φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου και να εκφέρουν τη γνώμη τους και επιχειρήματα πάνω σε οικεία θέματα.
 6. Προτείνουν λύσεις για κάποιο απλό πρόβλημα.
 7. Κάνουν κάποιες ανακοινώσεις.
 8. Κάνουν περιγραφές, να δίνουν εξηγήσεις και να διατυπώνουν απλές υποθέσεις, με βάση κάποιο οπτικό ερέθισμα.
 9. Διατυπώνουν απλά αιτήματα ή παράπονα και κάνουν κάποιες προτάσεις.
 10. Δίνουν τα κύρια σημεία ενός θέματος για το οποίο είδαν, άκουσαν, διάβασαν.
 11. Μιλούν για προσωπικά μελλοντικά τους σχέδια ή προγραμματισμό κινήσεων.
 12. Μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα πληροφορίες από ένα ή περισσότερα σύντομα γραπτά κείμενα που είναι διατυπωμένα στη μητρική τους γλώσσα και αφορούν σε οικεία θέματα.
 13. Εντοπίζουν και αποκαθιστούν αποκλίσεις του λόγου τους (όπως ακατάλληλα επιτονικά ή συντακτικά σχήματα), προς αποκατάσταση της επικοινωνίας.