e-ΚΠγ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Επίπεδο Γ2


Επίπεδο Γ2

Κατανόηση Γραπτού Λόγου & Γλωσσική Επίγνωση

Ο υποψήφιος επιπέδου Γ2, ως προς την κατανόηση γραπτών κειμένων, θα κληθεί να κάνει αυτά που ζητούνται από τον υποψήφιο Γ1 και επιπρόσθετα:

 • Να ερμηνεύσει πληροφορίες που παρέχονται συνδυαστικά από το γλωσσικό κείμενο και από γραφιστικά χαρακτηριστικά του κειμένου (π.χ. από το μέγεθος και τον τύπο των γραμμάτων των τίτλων και των υποτίτλων) ή από υποσημειώσεις, πίνακες ποσοτικών στοιχείων, συνοδευτικές εικόνες, γραφικές αναπαραστάσεις κ.ά.

Ο υποψήφιος επιπέδου Γ2, ως προς τον έλεγχο γλωσσικής επίγνωσης, θα κληθεί να κάνει αυτά που ζητούνται από τον υποψήφιο Γ1 και επιπρόσθετα, θα κληθεί:

 • Να διακρίνει ιδιαίτερες σημασιολογικές εκδοχές με ευκρίνεια μέσω της χρήσης ενός ευρέος φάσματος λεξικογραμματικών στοιχείων κατάλληλων για τη συγκεκριμένη κοινωνιογλωσσική περίσταση.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Γραπτή Διαμεσολάβηση

Ο υποψήφιος επιπέδου Γ2 θα κληθεί να κάνει αυτά που ζητούνται από τον υποψήφιο Γ1 και επιπρόσθετα:

 1. Να παραγάγει κείμενο το οποίο να αναφέρεται σε καταστάσεις, εμπειρίες, γεγονότα περιγράφοντας με ενάργεια και σαφήνεια τα συμβάντα με ύφος ανάλογο του κειμενικού είδους που υιοθετείται.
 2. Να παραγάγει σύνθετα άρθρα, αναφορές ή επιστημονικά δοκίμια.
 3. Να εκφράσει αξιολογικό σχόλιο για ένα έργο, μια έκθεση, μια παράσταση κτλ.
 4. Να κάνει αναλυτικές περιγραφές και αφηγήσεις, ενσωματώνοντας υπο-θέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα.
 5. Να κάνει προβλέψεις, υποθέσεις ή να διατυπώσει συμπέρασμα αναφορικά με το περιεχόμενο ενός κειμένου ή με το συγκειμενικό του πλαίσιο.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Ο υποψήφιος επιπέδου Γ2 θα κληθεί να:

 1. Να κάνει υποθέσεις για πληροφορίες ή απόψεις που αποσιωπώνται με βάση γλωσσικούς ή εξωγλωσσικούς δείκτες που υπάρχουν το κείμενο.
 2. Να κατανοήσει την έννοια όρων ή την επεξήγηση σύνθετων εννοιών σε διαλέξεις και παρουσιάσεις που χρησιμοποιούν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, τοπικά χαρακτηριστικά ή άγνωστη /σύνθετη ορολογία.
 3. Να κατανοήσει συγκεκριμένες πληροφορίες σε δημόσιες ανακοινώσεις και συνομιλίες ακόμη και αν δεν ακούγεται κάθε λέξη λόγω εξωτερικών θορύβων (π.χ. σε σιδηροδρομικό σταθμό, σε αεροδρόμιο, σε στάδιο αθλητικών εκδηλώσεων, σε εστιατόριο κτλ.).
 4. Να κατανοήσει σύνθετες εξειδικευμένες πληροφορίες, όπως οδηγίες λειτουργίας, προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Προφορική Διαμεσολάβηση

Ο υποψήφιος επιπέδου Γ2 θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να εκτελέσει επιπρόσθετα τις εξής δραστηριότητες:

 1. Να περιγράψει καταστάσεις, σκηνές, συμβάντα, προσωπικές εμπειρίες με συνεχή και συνεκτικό λόγο.
 2. Να χρησιμοποιήσει ιδιωματικές εκφράσεις αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η χρήση τους σε συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις.
 3. Να αναδιατυπώσει σε επίσημη γλώσσα εκφράσεις καθημερινότητας που χρησιμοποίησε ο συνομιλητής του μεταφέροντας όσα είπε εκείνος σε άλλο ακροατήριο, και το αντίθετο, (π.χ. να εξηγήσει κάτι σύνθετα διατυπωμένο σε παιδιά, χρησιμοποιώντας απλό, καθημερινό λόγο).
 4. Να αντιπαρατεθεί με την άποψη άλλου συνομιλητή εκφράζοντας τη διαφωνία του.
 5. Να κάνει δημόσια ανακοίνωση για κάποιο θέμα με ευχέρεια χρησιμοποιώντας το ανάλογο ύφος και λόγο, ώστε να μεταδώσει αποτελεσματικά τις απαραίτητες πληροφορίες στο ακροατήριο.
 6. Να παρουσιάσει ένα σύνθετο θέμα σε ακροατήριο που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό προσαρμόζοντας το λόγο του ανάλογα προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της συγκεκριμένης κοινωνικής περίστασης.
 7. Να διορθώσει την ανακρίβεια που διατύπωσε κάποιος.
 8. Να διαμεσολαβήσει για την επίλυση ενός προβλήματος που προέκυψε με πειστικά επιχειρήματα.
 9. Να διατυπώσει τις σκέψεις σχετικά με ένα ζήτημα που θέτει ο συνομιλητής του με δομημένο και ιεραρχημένο τρόπο.
 10. Να παρέμβει σε συζητήσεις που αφορούν σε κοινωνικά ζητήματα, χρησιμοποιώντας σαφή επιχειρήματα και γλώσσα επίσημη ή ανεπίσημη ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, χρησιμοποιώντας επίσης, όταν χρειάζεται, χιούμορ, λόγο συναισθηματικό, υπαινικτικό κτλ.
 11. Να παρουσιάσει με σαφήνεια ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα, αναφέροντας επιχειρήματα υπέρ και κατά, αναλύοντας και τη δική του άποψη γι’ αυτό.
 12. Να περιγράψει με λεπτομέρειες και σαφήνεια τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας.
 13. Να ανταλλάξει σύνθετες πληροφορίες και συμβουλές γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό χώρο στον οποίο κινείται.
 14. Συμμετέχοντας σε επίσημη συνομιλία, προσωπικό διάλογο ή μια συνέντευξη, να θέσει ερωτήματα με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες για συγκεκριμένο ζήτημα ή πρόσωπο ή να διευκρινίσει πληροφορίες.